Орон нутгийн уурхайн агааржуулалтын сувгийн диаметрийг сонгох(4)

2. Өргөдөл
2.1 Бодит тохиолдол
Агаарын хэмжээQуурхайн малталтын гадаргуу нь 3м3/с, уурхайн агааржуулалтын сувгийн салхины эсэргүүцэл 0. 0045(N·s)2)/м4, агааржуулалтын эрчим хүчний үнэeнь 0. 8 CNY/kwh;800мм диаметртэй уурхайн агааржуулалтын сувгийн үнэ 650 юань/ш, 1000мм диаметртэй уурхайн агааржуулалтын сувгийн үнэ 850 юань/ш байгаа тул авна уу.b= 65 юань/м;зардлын коэффициентkсувгийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ нь 0.3;мотор дамжуулах үр ашиг 0.95, орон нутгийн сэнсний үйл ажиллагааны цэгийн үр ашиг 80% байна.Уурхайн агааржуулалтын сэнсний эдийн засгийн диаметрийг ол.

Томъёо (11)-ийн дагуу уурхайн агааржуулалтын сувгийн эдийн засгийн диаметрийг дараахь байдлаар тооцоолж болно.

2.2 Агаарын янз бүрийн хэрэгцээнд зориулагдсан хэмнэлттэй диаметртэй уурхайн агааржуулалтын суваг

Бодит тохиолдолд томьёо (11) болон бусад үзүүлэлтүүдийн дагуу өөр өөр агаарын эзэлхүүнтэй эдийн засгийн уурхайн агааржуулалтын сувгийн диаметрийг тооцоолно.4-р хүснэгтийг үзнэ үү.

Хүснэгт 4 Ажлын нүүрэнд шаардагдах янз бүрийн агаарын эзэлхүүн ба хэмнэлттэй агааржуулалтын хоолойн диаметр хоорондын хамаарал

Ажлын нүүрэнд шаардагдах агаарын хэмжээ/( м3· s-1) 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5
Эдийн засгийн сувгийн диаметр/мм 0.3627 0.5130 0.6283 0.7255 0.8111 0.8886 1.0261 1.1472

4-р хүснэгтээс харахад хэмнэлттэй агааржуулалтын хоолойн диаметр нь нийтлэг агааржуулалтын хоолойн диаметрээс үндсэндээ том байна гэж дүгнэж болно.Эдийн засгийн диаметртэй агааржуулалтын сувгийг ашиглах нь ажлын нүүрний агаарын эзэлхүүнийг нэмэгдүүлэх, эрчим хүчний хэрэглээг багасгах, агааржуулалтын зардлыг бууруулахад ашигтай байдаг.

3. Дүгнэлт

3.1 Уурхайн агааржуулалтын хоолойг орон нутгийн агааржуулалтад ашиглах үед агааржуулалтын хоолойн диаметр нь уурхайн агааржуулалтын сувгийн худалдан авах зардал, уурхайн агааржуулалтын хоолойн цахилгааны зардал, уурхайн агааржуулалтын сувгийн угсралт, засвар үйлчилгээний зардалд хамаарна. .Хамгийн бага нийт зардалтай, эдийн засгийн оновчтой уурхайн агааржуулалтын сувгийн диаметр байдаг.

3.2 Уурхайн агааржуулалтын сувгийг орон нутгийн агааржуулалтад ашиглахдаа ажлын нүүрэнд шаардагдах агаарын эзэлхүүний дагуу эдийн засгийн диаметртэй агааржуулалтын сувгийг ашиглан орон нутгийн агааржуулалтын нийт зардлыг хамгийн бага байлгах ба агааржуулалтын үр нөлөө сайн байна.

3.3 Замын хэсэг зөвшөөрөгдсөн, уурхайн агааржуулалтын сувгийн худалдан авах зардал бага бол эдийн засгийн агааржуулалтын сувгийн диаметрийг аль болох их агаарын эзэлхүүнтэй, бага эсэргүүцэлтэй, агааржуулалтын зардал багатай зорилгодоо хүрэхийн тулд сонгох хэрэгтэй. ажлын нүүрэн дээр.


Шуудангийн цаг: 2022-07-07